Bestuur

We mogen weer! Tot snel 

Het bestuur van Fortutas is als volgt georganiseerd:

 

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Niek Creemers
Penningmeester: Mark Reijnen
Secretaris: Andre Verstappen

 

Commissies

Communicatie: Rob Princen
Externe PR, Website, Nieuwsbrief, Clubblad, Social Media

Werving & Sponsoring: vacature (a.i. Niek Creemers en Mark Reijnen)
Sponsorbeleid, Fondsenwerving, Ledenwerving

Technische Commissie: Marcel Reijnders (geen bestuurslid, linking pin naar bestuur via Mark Reijnen)
Trainers, Teamsamenstellingen, Instroom, Doorstroom

Wedstrijdsecretariaat: André Verstappen
Wedstrijdprogramma, Vervoer, Scheidsrechters/tellers, Sportcentrum

Interne Vereniging Ondersteuning: vacature
Vrijwilligerscoördinator, Materiaalbeheer, Interne activiteiten, Opleidingscoördinator, Interne PR

Voor meer informatie over de invulling van de commissies, zie "Commissies"