Bestuur

Nering Bögel: hoofdsponsor van VC Fortutas 

Het bestuur van Fortutas is als volgt georganiseerd:

 

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Niek Creemers
Vice voorzitter: Andre Verstappen
Penningmeester: Mark Reijnen
Secretaris: Simone Reijnen

 

Commissies

Communicatie: Rob Princen
Externe PR, Website, Nieuwsbrief, Clubblad, Social Media

Werving & Sponsoring: vacature (a.i. Niek Creemers)
Sponsorbeleid, Fondsenwerving, Ledenwerving

Technische Commissie: vacature (geen bestuurslid, linking pin naar bestuur via Andre Verstappen)
Trainers, Teamsamenstellingen, Instroom, Doorstroom

Wedstrijdsecretariaat: André Verstappen
Wedstrijdprogramma, Vervoer, Scheidsrechters/tellers, Sportcentrum

Interne Vereniging Ondersteuning: vacature
Vrijwilligerscoördinator, Materiaalbeheer, Interne activiteiten, Opleidingscoördinator, Interne PR

Voor meer informatie over de invulling van de commissies, zie "Commissies"