Home

Intern Volleybal Toernooi 30 december 2019: zie fotoalbum

Fortutas neemt het initiatief om een “Club van 50”op te richten. Met dit initiatief wordt kleinschalig en laagdrempelige sponsoring en ondersteuning mogelijk gemaakt. Fortutas timmert de laatste jaren aardig aan de weg. Voor veel mensen en bedrijven in Nederweert is dat goed zichtbaar. Vier keer op rij verkozen worden tot “leukste club van Nederweert” en daarnaast een tegen alle trends ingaand stijgend leden aantal bewijst dat Fortutas een belangrijke rol invult op sociaal maatschappelijk gebied in Nederweert. Daardoor zijn mensen en bedrijven eerder bereid om een vereniging die zo iets dergelijks laat zien te
ondersteunen.
Fortutas wil dat mogelijk maken door de oprichting van de “Fortutas Club van 50”.

Voor de aanmelding van deelnemers van de “Fortutas Club van 50” kan gebruik gemaakt worden van
het
Inschrijfformulier. Het ingevulde formulier kun je mailen naar  

Dit initiatief richt zich op zowel leden, niet leden, familieleden en bedrijven, kortom op iedereen die Fortutas het beste gunt. Door jaarlijks een bedrag te geven van € 50,-- wordt het gunnen
vormgegeven. Deelnemers worden vermeld op de Fortutas website onder de rubriek “Fortutas Club van 50”. Bedrijven die hieraan meedoen krijgen daarnaast een link naar hun eigen website.
Door uit te gaan van een bedrag van € 50,-- is de deelname drempel laag. Daardoor is het in feite voor iedereen binnen Fortutas mogelijk een potentiele deelnemer te vinden voor de “Fortutas Club
van 50”

In de ledenvergadering is een eerst mogelijk doel geformuleerd om door elk team 2 deelnemers voor
de “Fortutas Club van 50” aan te melden. Tijdens de vergadering zijn de eerste drie aanmeldingen al
ontvangen.
Het team dat de meeste clubleden vindt, kan een leuke beloning voor tegemoet zien!

Iedereen die hier meer van wil weten en teams die willen weten hoe ze het beste "leden kunnen werven" kan contact op nemen met
Jos van Roij (van.roij@planet,nl)
Voor de aanmelding van deelnemers van de “Fortutas Club van 50” kan gebruik gemaakt worden van
het Inschrijfformulier. Het ingevulde formulier kun je mailen naar